LỊCH HỌC

                                                                                           

 Lớp nhạc Lê Sanh,  H-026, Hưng vượng 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. SĐT:  5410.3192 - 0977.875.412.

Chuyên giảng dạy : PIANO, ORGAN, Modern GUITAR, Electric BASS, VIOLIN. Đàn TRANH (16-chord zither) , Đàn BẦU (Monochord).

+ Giảng dạy theo phương pháp hiện đại.

+ Nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm.

+ Dễ hiểu.

+ Solo và đệm.

Đặc biệt là: VIOLIN, Gypsy VIOLIN (Violon nhạc si bô ê miêng).

Piano và Guitar: blues, jazz. ROCK.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Giáo sư Mỹ Hoa. Điện thoại: 5410.3192-0977.875 .412.

Lịch trình đào tạo: Các lớp học được tiến hành ba hoặc hai lần mỗi tuần - Một giờ mỗi lần như sau:

+ Ngày chẵn : Thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

+ Ngày lẻ : Thứ ba, thứ năm và thứ bảy. 

Thời gian buổi sáng:

Từ 8:00-09:00

9:00 - 10:00 

10:00 - 11:00 

Thời gian buổi chiều:

Từ. 3:00 tới 4:00 pm

4:00 - 5:00 
5:00 - 6:00 

Thời gian buổi tối: Từ 7: pm đến 8:00 tối (trừ thứ bảy).

Tham dự lớp học có thể được đăng ký bất kỳ ngày nào (kể cả chủ nhật) với các chi tiết như sau:

Buổi sáng từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa.

Buổi chiều từ 3 giờ đến 8 giờ tối.

- Các giáo viên nói 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Pháp (trong điều khoản của sinh viên nước ngoài)